Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

EcoDeco spant zich in om de informatie op deze website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

EcoDeco is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

EcoDeco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Ongeautoriseerde of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Het auteursrecht op deze website berust bij EcoDeco of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan EcoDeco. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door EcoDeco.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan EcoDeco te worden verzocht.