Koraalrifherstel


Het DyMiCo waterzuiveringssysteem van EcoDeco vormt een belangrijke stap naar uw vernieuwende aanpak in de restauratie van koraalriffen in de natuur.

Wereldwijd gaat de gezondheid van koraalriffen achteruit. Opwarming van de oceanen, toenemende aanvoer van sediment vanaf het land, visserij en vervuiling zijn belangrijke oorzaken van stress voor koralen. Aantasting van koraalriffen betekent onder meer een bedreiging voor de kustbescherming en voedselvoorziening. De riffen werken als natuurlijke golfbrekers en herbergen een rijkdom aan vis en andere voedselorganismen voor de mens.

Op plekken waar koralen ernstig zijn aangetast kan het rif worden gerestaureerd door nieuwe koraalkolonies te plaatsen. Dit gebeurt door middel van stekken of het transplanteren van kolonies uit nabij gelegen gebieden. Nadeel van deze methodes is het verarmen van de genetische diversiteit van de riffen, wat ze kwetsbaarder maakt voor milieu-invloeden.

DyMiCo waterzuiveringssysteem voor koraalkweek

Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van de seksuele voortplanting van koralen. Koraallarven worden gekweekt op een vast substraat dat op enig moment wordt teruggeplaatst in zee. Noodzaak bij deze kweek is een accuraat waterzuiveringssysteem om de kritische koraallarven gezond en levenskrachtig te houden. Het DyMiCo systeem is hiervoor de aangewezen oplossing.

Foto: EcoDeco
EcoDeco staat u bij met het installeren van het DyMiCo-systeem voor de kweek van koralen.
In samenwerking met Blue Linked, een onderzoek en adviesbureau met ruime ervaring in de seksuele voortplanting van koralen en koraalkweek, geven wij u een vakkundig advies.